Rok Liturgiczny

I Tydzień Wielkiego Postu

22 lutego – Święto Katedry św. Piotra, Apostoła
23 lutego – Wspomnienie św. Polikarpa, biskupa i męczennika

II Tydzień Wielkiego Postu

4 marca – Święto św. Kazimierza, królewicza

III Tydzień Okresu Zwykłego

8 marca – Wspomnienie św. Jana Bożego, zakonnika
9 marca – Wspomnienie św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na luty i marzec 2021
1. Intencja powszechna: Przemoc w stosunku do kobiet: Módlmy się w intencji kobiet - ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.
2. Intencja ewangelizacyjna: Sakrament pojednania: Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.