Rok Liturgiczny

XV Tydzień Okresu Zwykłego

16 lipca – Wspomnienie NMP z Góry Karmel
18 lipca – Wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera

XVI Tydzień Okresu Zwykłego

23 lipca – Święto św. Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy, patronki Europy
24 lipca – Wspomnienie św. Kingi, dziewicy
25 lipca – Święto św. Jakuba, Apostoła
26 lipca – Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców NMP

XVII Tydzień Okresu Zwykłego

31 lipca – Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
1 sierpnia – Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła
4 sierpnia – Wspomnienie św. Jana Marii Vianney'a, prezbitera

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na lipiec i sierpień 2018
1. Intencja powszechna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.
2. Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.