Rok Liturgiczny

XIX Tydzień Okresu Zwykłego

14 sierpnia – Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia NMP
17 sierpnia – Wspomnienie św. Jacka, prezbitera

XX Tydzień Okresu Zwykłego

20 sierpnia – Wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux, opata i doktora Kościoła
21 sierpnia – Wspomnienie św. Piusa X, papieża
22 sierpnia – Wspomnienie NMP Królowej
24 sierpnia – Święto św. Bartłomieja, apostoła

XXI Tydzień Okresu Zwykłego

26 sierpnia – Uroczystość NMP Częstochowskiej
27 sierpnia – Wspomnienie św. Moniki
28 sierpnia – Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
29 sierpnia – Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy na lipiec, sierpień i wrzesień 2018
1. Intencja powszechna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości. Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.
2. Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.