Wota w zagórskim kościele

Już w momencie erygowania parafii zagórski Obraz Zwiastowania Najświętszej Marii Pannie otaczały liczne wota, które zostały jednak wykorzystane na zakup naczyń liturgicznych dla nowego kościoła. Przez kolejne wieki znów gromadziły się te materialne świadectwa doznanych łask; obecnie jest ich ponad 300. Część z nich została umieszczona w gablotach znajdujących się na ścianie obok ołtarza.

Wśród wotów wiszących w gablotach na ścianach naszego kościoła, złożonych niegdyś Maryi jako dziękczynienie za doznane łaski, znajdują się odznaczenia wojskowe. Stanowią one ważkie świadectwo losów ludzi, którzy przybywali z modlitwą do Matki Boskiej Zagórskiej. Są to m.in.:
Orzełek w koronie, na otoku napis: „Za naszą i waszą wolność”, prawdopodobnie z okresu powstania 1863 roku

Medale:
„Polska swemu obrońcy” z 1920 roku nadawany ochotnikom
„Obrońcom Kresów Wschodnich” – oznaczenie „Orląt”
„Medal Niepodległości” – z 1928 roku z wizerunkiem Józefa Piłsudskiego
„Medal Niepodległości” – inna wersja
Medal z Legionów Polskich z 1914 roku
Medal I Brygady Legionów z inicjałami „J.P.” (Józef Piłsudski)

Krzyże:
Krzyż legionowy z literami „J. P” 1914–1918
Krzyż „Dowództwo wojska polskiego Wschód” – 1918–1919
Krzyż Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (Za zasługi dla Polski przy organizowaniu zbrojnego czynu wychodźstwa w latach 1916, 1917, 1918)
Krzyż pamiątkowy „Obrońcom węzła zagórskiego”
Krzyże organizacji „Sokół” różnej wielkości z napisem w środku: „Czołem Ojczyźnie – szponem wrogowi”

Krzyże z armii austriackiej:
Krzyż austriacki (?) „1912 i 1913” I i II wojna bałkańska
Krzyż austriacki z wizerunkiem cesarza Karola
Krzyż austriacki z podobizną cesarza Franciszka Józefa na awersie i z datami na rewersie: 1848–1908 (jubileusz panowania)

Odznaki:
„III Powstanie Śląskie 1921” w środku orzeł w koronie, na otoku napis: „Tak nam dopomóż Bóg”, a u góry: „Śląsk nasz” 1921 rok

Wśród zgromadzonych wotów można też odnaleźć odznaki i odznaczenia cywilne, m.in.:
Medal Pamiątkowy z 1877 roku: Krajowa Wystawa Rolnicza i Przemysłowa we Lwowie – rewers, na awersie popiersie kobiety
Medal: „Za ofiarną pracę” – 9 XII 1931 rok
Medal: „Przodujący kolejarz” (przedwojenny)

Odznaki:
Stowarzyszenie Polskich Śpiewaków w Ameryce
„Jubileum Roma 1975”
„I Pielgrzymka Ojca Św. J.P. II do Polski – 1979 r.”
Krzyże Zasługi sprzed 1939 roku (6 sztuk)
Krzyże Zasługi z czasów PRL (10 sztuk)
Medale „Budowniczy Polski Ludowej” (4 sztuki)
Odznaki „Wzorowy żołnierz” (4 sztuki)

U stóp Matki Bożej jako wotum złożone też zostały: wotywny medalion Matki Boskiej w masie perłowej z podziękowaniem od ks. katechety Jana Turczyna w 1971 roku; Pamiątka z pielgrzymki do Matki Boskiej Ostrobramskiej (sprzed 1939 roku); plakietki turystyczne z różnych miast (ok. 50 sztuk), a także liczne obrączki, naszyjniki, pierścionki i inne precjoza.

Tak oto w gablotach z wotami połączyły się różne okresy naszych dziejów, a za każdym z tych przedmiotów kryje się jakaś osobista historia, emocje, przeżycia.

Wota

 

Wota

 

Wota

 

J.T.