Duszpasterze

Ks. Proboszcz
Kustosz Sanktuarium Matki Nowego Życia

Ks. Józef Kasiak, ur. 1 kwietnia 1951 w Jarosławiu, święcenia kapłańskie przyjął w 1977 roku, poprzednio był proboszczem w Myczkowie, w Zagórzu od 1999 roku.

Księża Wikariusze

Ks. Grzegorz Kwitek; pochodzi z Sanoka z parafii Przemienienia Pańskiego. Uczęszczał do Zespołu Szkół Technicznych w Sanoku. Po ukończeniu technikum rozpoczął studia w WSD w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął 10 maja 2008 roku. Poprzednio pracował w parafiach: Przemyśl, parafia św. Jana Apostoła i Żołynia, parafia św. Jana Kantego.

Ks. Tomasz Pawlik; pochodzi z Pawłosiowa, do Zagórza przybył z Brzozy Stadnickiej, gdzie pracował dwa lata po święceniach w 2015 roku.